سومین دوره چالش پیش‌بینی بازار سهام از آذر تا اسفند 1400 در قالب ششمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر برگزار می گردد. در این دوره، دو مسابقه «پیش‌بینی روند شاخص کل بازار بورس» و «مدیریت سبد سهام» در این چالش برگزار می شوند. مسابقات به صورت هفتگی برگزار شده و تیم ها در هر زمانی امکان ثبت نام و حضور در مسابقه را خواهند داشت.

جوایز این دوره از مسابقات عبارتند از:

  • 12 میلیون تومان جوایز مسابقات هفتگی
  • 12 میلیون تومان جوایز مسابقات نهایی
  • جوایز اعتباری برای تیم های برگزیده
  • اعطای گواهی معتبر رتبه با ذکر دقت پیش بینی/میانگین سود
  • شرکت رایگان در کارگاه آموزشی

 

برای هر هفته یک میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که به تناسب دقت پیش‌بینی و سود سبد پیشنهادی بین شرکت کنندگان در مسابقات آن هفته تقسیم می شود. همچنین جایزه نهایی مسابقه متناسب با امتیاز کسب شده تیم‌ها در چهار معیار ارزیابی زیر به تیم‌های برگزیده تعلق خواهد گرفت:

  • میانگین دقت پیش‌بینی شاخص کل
  • میانگین سود کسب شده
  • جمع سود کسب شده
  • بیشترین سود هفتگی

 

علاوه بر موارد فوق، تیم‌های شرکت کننده با حضور در مسابقه می‌توانند قدرت الگوریتم‌های پیش‌بینی و مدیریت سبد سهام خود را با تیم‌های دیگر مقایسه نموده و در پایان مسابقات گواهی معتبر رتبه دریافت نمایند.

در پایان، به انتخاب کمیته فنی، تعدادی از تیم‌های شرکت کننده در مسابقه، جهت شرکت در لیگ اعتباری انتخاب شده و بسته به عملکرد هر یک از تیم‌ها در مسابقات فوق الذکر، اعتباری جهت خرید و فروش واقعی سهام در بازار بورس در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت درمسابقه به صفحه مسابقه مراجعه نمایید.