گالری

توضیحات مسابقه

 • دسته‌بندی: تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی سری‌های زمانی
 • تاریخ شروع: 06 آذر 1400
 • تاریخ اتمام: 03 اسفند 1400
 • رقابت خبرگان بازار سهام و برنامه‌های هوشمند در پیش‌بینی بازار سهام

 • آخرین مهلت ثبت نام در مسابقه: 27 بهمن 1400 ساعت 14:00:00

فایل‌های مسابقه

زمان‌بندی

شرح مسابقه

چالش پیش‌بینی بازار سهام یکی از چالش‌های مطرح در ششمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر است. در این دوره، دو مسابقه مجزا برگزار می‌شود:

1) پیش‌بینی شاخص کل بازار بورس

2) مدیریت سبد سهام.

شرکت‌کنندگان در مسابقه پیش بینی شاخص کل بازار بورس باید روند تغییرات شاخص کل بازار (مثبت/منفی بودن) را برای روزهای کاری یک هفته آینده پیش‌بینی کنند. ارزیابی شرکت کنندگان بر اساس دقت پیش‌بینی‌های آنها در هفته مورد نظر انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان در مسابقه مدیریت سبد سهام برای هر هفته یک سبد سهام (حداکثر شامل پنج سهم مختلف به همراه درصد سرمایه اختصاصی به هر سهم) پیشنهادی می‌کنند. ارزیابی تیم‌ها بر اساس سود کلی سبد پیشنهادی در پایان هفته مورد نظر انجام می‌شود.

هر دو مسابقه به صورت هفتگی برگزار می‌شود و در پایان هر هفته اسامی تیم‌های برگزیده اعلام می‌شود. مهلت شرکت در مسابقه هر هفته پایان جمعه هفته قبل از آن است. ارسال پیش‌بینی‌ها از طریق ایمیل و در قالب فایل‌های اکسلی که لینک آنها در ادامه قرار داده شده است انجام می‌شود. برای هر هفته یک جایزه ویژه و برای مسابقات سالانه (اسفند 1400) نیز جوایز جداگانه‌ای بر اساس عملکرد تیم‌ها در مسابقات هفتگی در نظر گرفته شده است.

 فایل قالب نتایج پیش‌بینی شاخص کل

فایل قالب سبد سهام پیشنهادی

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات مسابقه می‌توانند به فایل‌های توضیحات مسابقه و قوانین مسابقه در بخش فایل‌ها مراجعه نمایند.

برای مشاهده جزئیات جوایز مسابقه به این لینک مراجعه کنید.

نتایج فازها

 • نتایج پیش‌بینی ۶ تا ۱۰ آذر ۱۴۰۰
  مسابقه هفته اول
  نتایج مسابقه مدیریت سبد سهام
  رتبه نام تیم سود هفته
  1 NEMO 4.34
  2 OracleOfTehran 0.83
  3 as -0.54
  نتایج مسابقه پیش بینی شاخص کل
  رتبه نام تیم دقت
  1 AI-1 80
  2 as 80
  3 ChicagoGirl 60
  3 Kazimado 60
  3 Leading Stat 60
  3 majidmoghaddari 60
  3 NEMO 60
  3 Smart Stat 60

  نتایج کلی مسابقات

   

  نتایج بیشترین سود در یک هفته
  رتبه نام تیم هفته سود
  1 NEMO 6-10 آذر 4.34
  2 OracleOfTehran 6-10 آذر 0.83
  3 As 6-10 آذر -0.54
  نتایج میانگین سود هفتگی
  رتبه نام تیم تعداد هفته میانگین سود هفتگی
  1 NEMO 1 4.34
  2 OracleOfTehran 1 0.83
  3 as 1 -0.54
  نتایج سود کل (تجمعی)
  رتبه نام تیم تعداد هفته سود تجمعی
  1 NEMO 1 4.34
  2 OracleOfTehran 1 0.83
  3 as 1 -0.54
  نتایج دقت پیش بینی شاخص کل
  رتبه نام تیم تعداد هفته میانگین دقت
  1 AI-1 3 80
  2 as 1 80
  3      
 • نتایج پیش‌بینی ۱۳ تا ۱۷ آذر
  مسابقه هفته دوم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 Iranian-traders 6.09
  2 ZimiTech 3.99
  3 black 3.06
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Intelligent Analyst 100
  2 AmayeshDadeh 80
  3 ZimiTech 80

  نتايج کلي مسابقات

   

  نتايج بيشترين سود در يک هفته
  رتبه نام تيم هفته سود
  1 Iranian-traders 13-17 آذر 6.09
  2 NEMO 6-10 آذر 4.34
  3 ZimiTech 13-17 آذر 3.99
  نتايج ميانگين سود هفتگي
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين سود هفتگي
  1 Iranian-traders 1 6.09
  2 NEMO 1 4.34
  3 ZimiTech 1 3.99
  نتايج سود کل (تجمعي)
  رتبه نام تيم تعداد هفته سود تجمعي
  1 Iranian-traders 1 6.09
  2 NEMO 1 4.34
  3 ZimiTech 1 3.99
  نتايج دقت پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين دقت
  1 ZimiTech 1 80
  2 Intelligent Analyst 2 70
  3 AmayeshDadeh 2 70
 • نتایج پیش‌بینی ۲۰ تا ۲۴ آذر
  مسابقه هفته سوم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 noem -3.12
  2 ZimiTech -4.44
  3 Trend -4.47
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 as 80
  1 sahamrio 80
  3 AI-1 60
  3 black 60
  3 ChicagoGirl 60
  3 newfolder 60
  3 ZimiTech 60

  نتايج کلي مسابقات

  نتايج بيشترين سود در يک هفته
  رتبه نام تيم هفته سود
  1 Iranian-traders 13-17 آذر 6.09
  2 NEMO 6-10 آذر 4.34
  3 ZimiTech 13-17 آذر 3.99
  نتايج ميانگين سود هفتگي
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين سود هفتگي
  1 Iranian-traders 1 6.09
  2 NEMO 1 4.34
  3 ZimiTech 2 -0.22
  نتايج سود کل (تجمعي)
  رتبه نام تيم تعداد هفته سود تجمعي
  1 Iranian-traders 1 6.09
  2 NEMO 1 4.34
  3 ZimiTech 2 -0.45
  نتايج دقت پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين دقت
  1 sahamrio 1 80
  2 ZimiTech 2 70
  2 AmayeshDadeh 2 70
 • نتایج پیش‌بینی ۲۷ آذر تا ۱ دی
  مسابقه هفته چهارم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 ZPF 8.94
  2 Quantitative Management 7.66
  3 ZimiTech 7.56
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Bourse Trend 80
  1 dps 80
  3 Trend 80

  نتايج کلي مسابقات

  نتايج بيشترين سود در يک هفته
  رتبه نام تيم هفته سود
  1 ZPF 27 آذر 8.94
  2 Quantitative Management 27 آذر 7.66
  3 ZimiTech 27 آذر 7.56
  نتايج ميانگين سود هفتگي
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين سود هفتگي
  1 ZPF 1 8.94
  2 Iranian-traders 2 5.3
  3 NEMO 1 4.34
  نتايج سود کل (تجمعي)
  رتبه نام تيم تعداد هفته سود تجمعي
  1 Iranian-traders 2 10.59
  2 ZPF 1 8.94
  3 ZimiTech 3 7.12
  نتايج دقت پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين دقت
  1 Bourse Trend 1 80
  1 sahamrio 1 80
  3 AmayeshDadeh 2 70
 • نتایج پیش‌بینی ۴ تا ۸ دی
  مسابقه هفته پنجم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 AIRCenter 4.11
  2 AI-1 3.49
  3 Aynalist 3.31
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 شولی اوپروگ 100
  2 Lonely Coder 80
  3 Iranian-traders 60
  3 Trend 60
  3 ZimiTech 60
 • نتایج پیش‌بینی ۱۱ تا ۱۵ دی
  مسابقه هفته ششم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 Quantitative Management -0.07
  2 Intelligent Analyst -0.46
  3 ChicagoGirl -1.73
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 ChicagoGirl 80
  2 Aynalist 60
  2 dps 60
  2 Intelligent Analyst 60
  2 Lonely Coder 60
  2 Quantitative Management 60
 • نتایج پیش‌بینی ۱۸ تا ۲۲ دی
  مسابقه هفته هفتم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 ZPF 5.87
  2 AI-1 4.13
  3 شولی اوپروگ 3.84
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 AIRCenter 80
  1 as 80
  1 Aynalist 80
  1 dps 80
  1 Iranian-traders 80
  1 pishro 80
  1 Quantitative Management 80
 • نتایج پیش‌بینی ۲۵ تا ۲۹ دی
  مسابقه هفته هشتم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 behyad 0.15
  2 AIRCenter -0.36
  3 Intelligent Analyst -0.54
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Lonely Coder 100
  2 AI-1 80
  2 as 80
  2 ChicagoGirl 80
  2 Iranian-traders 80
  2 newfolder 80
  2 Quantitative Management 80
 • نتایج پیش‌بینی ۲ تا ۶ بهمن
  مسابقه هفته نهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 Trend -1.86
  2 Intelligent Analyst -2.01
  3 Gozar -2.47
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 AmayeshDadeh 80
  1 as 80
  1 behyad 80
  1 ChicagoGirl 80
  1 Intelligent Analyst 80
  1 Kashanu_Datamining 80
 • نتایج پیش‌بینی ۹ تا ۱۳ بهمن
  مسابقه هفته دهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 AIRCenter 18.04
  2 Trend 11.47
  3 Kashanu_DL 9.48
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Gozar 80
  1 Intelligent Analyst 80
  3 AI-1 60
  3 AmayeshDadeh 60
  3 Aynalist 60
  3 Lonely Coder 60
  3 pishro 60
  3 Smart Stat 60
 • نتایج پیش‌بینی ۱۶ تا ۱۹ بهمن
  مسابقه هفته یازدهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 Trend 6
  2 Intelligent Analyst 4.1
  3 behyad 0.99
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل

  2Lonely Coder602Trend60

  رتبه نام تيم دقت
  1 شولی اوپروگ 80
  2 AIRCenter 60
  2 as 60
  2 Aynalist 60
  2 behyad 60
  2 Intelligent Analyst 60
  2 Iranian-traders 60
  2 Kashanu_DL 60
 • نتایج پیش‌بینی ۲۳ تا ۲۷ بهمن
  مسابقه هفته دوازدهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 ZPF 10.43
  2 AI-1 6
  3 Lonely Coder 1.55
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Aynalist 100
  2 Iranian-traders 75
  2 newfolder 75
  2 Kashanu_Datamining 75
 • نتایج پیش‌بینی ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند
  مسابقه هفته سیزدهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 AmayeshDadeh 15.62
  2 Lonely Coder 4.76
  3 Smart stat 3.79
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 AmayeshDadeh 100
  1 Iranian-traders 100
  3 newfolder 80

نتایج کلی

 • نتایج تجمعی تا هفته سیزدهم
  نتايج بيشترين سود در يک هفته
  رتبه نام تيم هفته سود
  1 AIRCenter 9 بهمن 18.04
  2 AmayeshDadeh 30 بهمن 15.62
  3 Trend 23 بهمن 11.47
  نتايج ميانگين سود هفتگي
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين سود هفتگي
  1 NEMO 1 4.35
  2 Trend 10 1.63
  3 Lonely Coder 5 1.04
  نتايج سود کل (تجمعي)
  رتبه نام تيم تعداد هفته سود تجمعي
  1 Trend 10 16.63
  2 ZPF 10 8.35
  3 Lonely Coder 5 5.19
  نتايج دقت پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم تعداد هفته ميانگين دقت
  1 Bourse Trend 1 80
  1 Sahamrio 1 80
  3 Iranian-traders 9 68.33

تیم‌های شرکت‌کننده

# نام تیم تعداد اعضا وضعیت ثبت نام
1 هوشمند سهام 2 ثبت نام نهایی
2 نمو 1 ثبت نام نهایی
3 dataholic 2 ثبت نام نهایی
4 کارگر ساده 1 ثبت نام نهایی
5 تحلیلگر هوشمند 1 ثبت نام نهایی
6 آقای خرچنگ 1 ثبت نام نهایی
7 AI-1 1 ثبت نام نهایی
8 aynalist 1 ثبت نام نهایی
9 کازیمادو 2 ثبت نام نهایی
10 Oracle Of Tehran 1 ثبت نام نهایی
11 Chicago Girl 1 ثبت نام نهایی
12 مجید مقدری 1 ثبت نام نهایی
13 as 1 ثبت نام نهایی
14 کاپوچینو 1 ثبت نام اولیه
15 LIL A 1 ثبت نام اولیه
16 مارگاريتا 1 ثبت نام اولیه
17 ایروسیویل 1 ثبت نام اولیه
18 دیاکو 1 ثبت نام نهایی
19 Trend 1 ثبت نام نهایی
20 new folder 1 ثبت نام نهایی
21 AIRCenter 3 ثبت نام نهایی
22 techfa 1 ثبت نام اولیه
23 تریدر های ایران 2 ثبت نام نهایی
24 ملکه بورس 1 ثبت نام اولیه
25 The Fulcrum 1 ثبت نام اولیه
26 تحلیلگر 1 ثبت نام نهایی
27 گذار 1 ثبت نام نهایی
28 :(: 1 ثبت نام اولیه
29 black 1 ثبت نام نهایی
30 salvator 2 ثبت نام نهایی
31 گروه مالی رونیکا 1 ثبت نام اولیه
32 گاوچران بازار 1 ثبت نام اولیه
33 Mohsen 1 ثبت نام اولیه
34 Limbo 1 ثبت نام اولیه
35 noem 1 ثبت نام نهایی
36 Quantitative Management 2 ثبت نام نهایی
37 My self 1 ثبت نام اولیه
38 Runtime Terror 2 ثبت نام اولیه
39 kavadana 1 ثبت نام اولیه
40 Par par 1 ثبت نام نهایی
41 ahmad1995 1 ثبت نام اولیه
42 سهام ریو 1 ثبت نام نهایی
43 Resurrection 1 ثبت نام اولیه
44 null 1 ثبت نام اولیه
45 MrDS 1 ثبت نام اولیه
46 ZPF 2 ثبت نام نهایی
47 Golabi 1 ثبت نام اولیه
48 import 1 ثبت نام اولیه
49 crow 1 ثبت نام اولیه
50 بورس ترند 2 ثبت نام اولیه
51 Ms. Programmer 1 ثبت نام اولیه
52 Smart Quant 1 ثبت نام اولیه
53 future 1 ثبت نام اولیه
54 آل عمران 2 ثبت نام اولیه
55 behyad 1 ثبت نام نهایی
56 DeepFun 1 ثبت نام اولیه
57 یا صاحب الزمان 1 ثبت نام اولیه
58 redhat 2 ثبت نام اولیه
59 Smart Computing 2 ثبت نام اولیه
60 x64 2 ثبت نام اولیه
61 Ai_solutions 1 ثبت نام اولیه
62 AI7 5 ثبت نام اولیه
63 Lonely Coder 1 ثبت نام نهایی
64 Data Miners 01 2 ثبت نام اولیه
65 Vision.AI 2 ثبت نام اولیه
66 Rex 1 ثبت نام اولیه
67 Mojal 1 ثبت نام اولیه
68 WALL·E 1 ثبت نام اولیه
69 پیشرو 3 ثبت نام نهایی
70 آریما 3 ثبت نام اولیه
71 just for fun 1 ثبت نام اولیه
72 کنگو 1 ثبت نام اولیه
73 Allies 3 ثبت نام اولیه
74 BERT 1 ثبت نام اولیه
75 Harispy 1 ثبت نام اولیه
76 دانشگاه خوراسگان 1 ثبت نام اولیه
77 IranCanada 2 ثبت نام اولیه
78 ZeroAlster 1 ثبت نام اولیه
79 ZulaXXX 2 ثبت نام اولیه
80 خوارزمی 1 ثبت نام اولیه
81 byteme 1 ثبت نام اولیه
82 قناری 1 ثبت نام اولیه
83 محسا 2 ثبت نام اولیه
84 امید 1 ثبت نام اولیه
85 Kashanu_DL 1 ثبت نام نهایی
86 Kashanu_Datamining 2 ثبت نام اولیه
87 مارکویتز 3 ثبت نام اولیه
88 سرمایه سازان 1 ثبت نام اولیه
89 Witcher1381 1 ثبت نام اولیه
90 simurgh 1 ثبت نام اولیه
91 تحلیل گران رمزگشا 1 ثبت نام اولیه
92 data_discovery 1 ثبت نام اولیه
93 شولی اوپروگ 1 ثبت نام نهایی

کمیته فنی

دکتر احمد نیک‌آبادی

مسئول مسابقه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر رضا صفابخش

هیأت علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی محمدی

مدیرعامل - شرکت کارگزاری مبین سرمایه
دکتر علی‌رضا حسین‌پور

مدیرعامل - شرکت کارگزاری پیشرو
مهندس علی نادری

مدیرعامل - شرکت داده پردازی سرمایه هوشمند گردیان
مهندس احمد اسدی

مدیر فنی - شرکت داده پردازی سرمایه هوشمند گردیان