به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مسابقات پیش بینی بازار سهام میرساند جلسه مشترکی میان اعضای کمیته فنی مسابقه و شرکت کنندگان در مسابقه در روز یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۸ الی ۱۹ به صورت آنلاین برگزار خواهد.

در این جلسه در خصوص وضعیت فعلی مسابقه، روال ادامه کار، نحوه تخصیص جوایز (هفتگی، سالانه، و اعتباری) و دور بعدی مسابقات در سال آتی بحث و تبادل نظر خواهد شد.
لینک شرکت در جلسه:

https://meetings2.aut.ac.ir/smpl1400