کارگاه آموزشی پردازش هوشمند داده‌های دیوار در روزهای پنج‌شنبه ۲ دی‌ماه و جمعه ۳ دی‌ماه به صورت آنلاین برگزار شد. در این دوره علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه پردازش داده‌های دیوار با مقدماتی که برای شرکت در این مسابقه نیاز دارند آشنا شدند و در نهایت پرسش و پاسخ درمورد روند مسابقه انجام شد. با برگزاری این کارگاه به صورت رسمی مسابقه پردازش هوشمند داده‌های دیوار شروع شد و در مدت زمانی حدود ۲ ماه علاقه‌مندان در این حوزه می‌توانند با یکدیگر به رقابت پردازند و دانش خود را بر روی یک مسئله واقعی محک بزنند.