گالری

توضیحات مسابقه

  • دسته‌بندی: پردازش تصویر
  • تاریخ شروع: 18 آبان 1400
  • تاریخ اتمام: 19 دی 1400
  • رقابت متخصصین پردازش تصویر در تشخیص اشیاء از زاویه دید خودرو

فایل‌های مسابقه

زمان‌بندی

شرح مسابقه

در این مسابقه قرار است اشیاء در محیط‌های واقعی تشخیص داده شوند. تصاویر ضبط شده در اینجا با استفاده از دوربینی که روی خودروی خودران نصب شده است گرفته شده‌اند و شرایط تصویربرداری نیز واقعی بوده است.

حامیان مادی

حامیان معنوی

کمیته فنی

تیم‌های شرکت‌کننده

# نام تیم تعداد اعضا وضعیت ثبت نام
1 تست 1 ثبت نام اولیه