گالری

توضیحات مسابقه

  • دسته‌بندی: پردازش متن
  • تاریخ شروع: 01 اردیبهشت 1403
  • تاریخ اتمام: 09 مهر 1403
  • رقابت متخصصین پردازش و فهم زبان در حوزه چت‌بات بانکی

  • آخرین مهلت ثبت نام در مسابقه: 10 تیر 1403 ساعت 17:00:00

فایل‌های مسابقه

زمان‌بندی

شرح مسابقه

TBA

تیم‌های شرکت‌کننده

# نام تیم تعداد اعضا وضعیت ثبت نام
1 Honset Promise 1 ثبت نام اولیه
2 Data worrier 1 ثبت نام اولیه
3 TINY_LLM 2 ثبت نام اولیه
4 Enigma 1 ثبت نام اولیه
5 بلوط 1 ثبت نام اولیه
6 InfinityAI 3 ثبت نام اولیه
7 الگوتیک 3 ثبت نام اولیه
8 Artemis 5 ثبت نام اولیه
9 Prime 1 ثبت نام اولیه
10 Byte Jugglers 2 ثبت نام اولیه
11 Kassite 1 ثبت نام اولیه
12 import 1 ثبت نام اولیه
13 mim8 1 ثبت نام اولیه
14 mhmd-shadfar 1 ثبت نام اولیه
15 Radma 1 ثبت نام اولیه
16 JAVIDAN 2 ثبت نام اولیه
17 سکرت 1 ثبت نام اولیه
18 Legend 1 ثبت نام اولیه
19 simurgh 1 ثبت نام اولیه
20 ladyF 1 ثبت نام اولیه
21 Electronic Mind 1 ثبت نام اولیه
22 pointer 1 ثبت نام اولیه
23 NeuralNet 2 ثبت نام اولیه
24 نام زیبا که تکراری بود 1 ثبت نام اولیه
25 Byte Brigade 1 ثبت نام اولیه
26 Remo 1 ثبت نام اولیه
27 Hakim 1 ثبت نام اولیه
28 ۳.۱۴ 1 ثبت نام اولیه
29 RadmanIO 1 ثبت نام اولیه
30 ممتاز 2 ثبت نام اولیه
31 برات گیری 2 ثبت نام اولیه
32 FLW 1 ثبت نام اولیه
33 GeeksByte 3 ثبت نام اولیه
34 tensorAli 1 ثبت نام اولیه
35 cybersim 1 ثبت نام اولیه
36 irsa 1 ثبت نام اولیه
37 Lotus 1 ثبت نام اولیه
38 ras 1 ثبت نام اولیه
39 RENDAN 1 ثبت نام اولیه
40 BON 1 ثبت نام اولیه
41 DeepBelief 2 ثبت نام اولیه
42 Scr#@m 1 ثبت نام اولیه
43 کهکشان 1 ثبت نام اولیه
44 The TensorPlow 3 ثبت نام اولیه
45 Double S 1 ثبت نام اولیه
46 M.A.T 1 ثبت نام اولیه
47 پروازی نو 1 ثبت نام اولیه
48 آکرمن 2 ثبت نام اولیه
49 Darkoob 1 ثبت نام اولیه
50 طاها پردازش 1 ثبت نام اولیه
51 3.14 1 ثبت نام اولیه
52 ASD 1 ثبت نام اولیه

کمیته فنی

دکتر سعیده ممتازی

مسئول علمی مسابقه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسین زینلی

کمیته علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس محسن عبادپور

دانشمند داده - شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش
دکتر دانیال طوفانی

متخصص هوش مصنوعی - شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش
مهندس مریم نوروزی

مدیر پروژه هوشمندسازی - شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش