گالری

توضیحات مسابقه

  • دسته‌بندی: تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی سری‌های زمانی
  • تاریخ شروع: 01 اردیبهشت 1403
  • تاریخ اتمام: 09 مهر 1403
  • رقابت متخصصین در حوزه یادگیری عمیق برای حل چالش واقعی در صنعت

  • آخرین مهلت ثبت نام در مسابقه: 10 تیر 1403 ساعت 17:00:00

فایل‌های مسابقه

زمان‌بندی

شرح مسابقه

تمرکز روی حفظ و نگهداری مشتری، کلید رشد مداوم کسب‌وکار است. وجود مشتریان راضی و وفادار نه تنها باعث ثبات و ارتقای برندیگ شرکت، بلکه جلب اعتماد و جذب مشترکین جدید را نیز به همراه دارد. از این رو شاتل به عنوان شرکتی مشتری محور، همواره بر آن است تا وفاداری مشترکین را تضمین کرده و تا حد توان از ریزش آنها بکاهد.

در این راستا، پیش‌بینی ماندگاری و وفاداری مشترکین امری بسیار مهم است. اگر سازمان این پتانسیل را داشته باشد تا بر اساس رفتارهای مشترکین، حداقل دو ماه قبل از ترک مشترک، ماندگاری یا عدم ماندگاری او را ارزیابی کند، این امکان فراهم خواهد شد تا بتواند اقدامات پیش‌گیرانه را آغاز کرده و از ریزش یک مشترک ارزشمند جلوگیری کند.

دغدغه ما تلاش برای پیش‌بینی وفادار ماندن مشترکین و انجام اقدامات لازم حداقل دو ماه قبل جهت ماندگار کردن مشترک است. مشترکین به دو دسته ماندگار و غیر ماندگار تقسیم می‌شوند و به صورت خیلی ساده در این چالش ما نیاز داریم با توجه با رفتار مشترک، از دو ماه قبل پیش‌بینی کنیم که کدام مشترک به کدام دسته تعلق دارد.

جوایز مسابقه:

  1. تیم اول: ۵۰ میلیون تومان
  2. تیم دوم: ۳۰ میلیون تومان
  3. تیم سوم: ۲۰ میلیون تومان

تیم‌های شرکت‌کننده

# نام تیم تعداد اعضا وضعیت ثبت نام
1 فراذهن 1 ثبت نام اولیه
2 The Wolf of Data Street 1 ثبت نام اولیه
3 Honset Promise 1 ثبت نام اولیه
4 Data worrier 1 ثبت نام اولیه
5 سندجو 1 ثبت نام اولیه
6 TINY_LLM 2 ثبت نام اولیه
7 Enigma 1 ثبت نام اولیه
8 deadIntelligence 1 ثبت نام اولیه
9 EINSAM 1 ثبت نام اولیه
10 بلوط 1 ثبت نام اولیه
11 Salam 1 ثبت نام اولیه
12 InfinityAI 3 ثبت نام اولیه
13 Red Army 1 ثبت نام اولیه
14 Artemis 5 ثبت نام اولیه
15 TheTutor 1 ثبت نام اولیه
16 Ai 1 ثبت نام اولیه
17 هوش مصنوعی سپاهان 1 ثبت نام اولیه
18 هیرا ـ Hira 1 ثبت نام اولیه
19 tensorAli 1 ثبت نام اولیه
20 Makowitz 1 ثبت نام اولیه
21 AHA 2 ثبت نام اولیه
22 Byte Jugglers 2 ثبت نام اولیه
23 RDS 1 ثبت نام اولیه
24 Kassite 1 ثبت نام اولیه
25 Nura 1 ثبت نام اولیه
26 import 1 ثبت نام اولیه
27 mim8 1 ثبت نام اولیه
28 mhmd-shadfar 1 ثبت نام اولیه
29 ArZee 1 ثبت نام اولیه
30 Neural Ninja 1 ثبت نام اولیه
31 FirstofAll 1 ثبت نام اولیه
32 سکرت 1 ثبت نام اولیه
33 Legend 1 ثبت نام اولیه
34 simurgh 1 ثبت نام اولیه
35 ladyF 1 ثبت نام اولیه
36 Electronic Mind 1 ثبت نام اولیه
37 Leave Me Alone 1 ثبت نام اولیه
38 pointer 1 ثبت نام اولیه
39 NORC 2 ثبت نام اولیه
40 نام زیبا که تکراری بود 1 ثبت نام اولیه
41 Sci-ML 1 ثبت نام اولیه
42 Byte Brigade 1 ثبت نام اولیه
43 AI 1 ثبت نام اولیه
44 Remo 1 ثبت نام اولیه
45 turing 1 ثبت نام اولیه
46 ممتاز 2 ثبت نام اولیه
47 بهین 1 ثبت نام اولیه
48 FLW 1 ثبت نام اولیه
49 GeeksByte 3 ثبت نام اولیه
50 ذهن بازان 3 ثبت نام اولیه
51 cybersim 1 ثبت نام اولیه
52 irsa 1 ثبت نام اولیه
53 as 1 ثبت نام اولیه
54 Lotus 1 ثبت نام اولیه
55 ras 1 ثبت نام اولیه
56 NASAGO 1 ثبت نام اولیه
57 Dr.sea 3 ثبت نام اولیه
58 RENDAN 1 ثبت نام اولیه
59 BON 1 ثبت نام اولیه
60 DeepBelief 2 ثبت نام اولیه
61 برات گیری 2 ثبت نام اولیه
62 christopher 3 ثبت نام اولیه
63 Atech 1 ثبت نام اولیه
64 Alpha Alchemist 1 ثبت نام اولیه
65 omega 1 ثبت نام اولیه
66 آکرمن 2 ثبت نام اولیه
67 کهکشان 1 ثبت نام اولیه
68 ScienceAndArts_ai 2 ثبت نام اولیه
69 ISP-Lab2 1 ثبت نام اولیه
70 The TensorPlow 3 ثبت نام اولیه
71 NoA 2 ثبت نام اولیه
72 Double S 1 ثبت نام اولیه
73 پروازی نو 1 ثبت نام اولیه
74 هوشیار 1 ثبت نام اولیه
75 Armanus 1 ثبت نام اولیه
76 Darkoob 1 ثبت نام اولیه
77 DataDefenders 1 ثبت نام اولیه
78 ASD 1 ثبت نام اولیه
79 3.14 1 ثبت نام اولیه
80 Rayesh 1 ثبت نام اولیه
81 برنا 1 ثبت نام اولیه

کمیته فنی

دکتر حسین زینلی

مسئول اجرایی مسابقه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمد نیک‌آبادی

هیأت علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مریم امیرمزلقانی

ناظر علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس مهدی فلسفی

مدیر ارشد IT - شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل
مهندس وحید هوشنگی

مهندس تحلیل داده - شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

کمیته اجرایی

مهندس بنفشه صالح

متخصص BI - شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل
مهندس نیلوفر رجا

متخصص BI - شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل