گالری

توضیحات مسابقه

  • دسته‌بندی: پردازش گفتار
  • تاریخ شروع: 01 اردیبهشت 1403
  • تاریخ اتمام: 09 مهر 1403
  • رقابت متخصصین پردازش گفتار برای ارائه راهکارهای نوین برای موفقیت رمز گفتاری

  • آخرین مهلت ثبت نام در مسابقه: 10 تیر 1403 ساعت 17:00:00

فایل‌های مسابقه

زمان‌بندی

شرح مسابقه

با توجه به موفقیت برگزاری دو دوره چالش بین‌المللی تصدیق هویت گوینده با مشارکت محققین بیش از ۳۰ کشور، امسال چالش تصدیق هویت گوینده وابسته به متن در دو بخش داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. مشابه دو دوره قبلی در چالش بین‌المللی، ۲ مسئله مختلف تصدیق هویت گوینده هدف گذاری شده است که در مجموع ۷ هزار دلار جایزه نیز برای آن در نظر گرفته شده است. به منظور رقابت بیشتر تیم‌های داخلی، مسئله اول این چالش به صورت کاملاً داخلی و با جوایز مجزا نیز برگزار خواهد شد.

تعریف مسئله: تصدیق هویت گوینده وابسته به متن با استفاده از رمز گفتاری از پیش تعریف شده
شرکت‌کنندگان در این چالش باید یک مدل کدگذار گوینده را با استفاده از داده‌های آموزش بزرگی که شامل یک مجموعه از ۱۰ عبارت از پیش تعریف شده است، آموزش دهند. سپس مدل هر گوینده (ثبت‌نام گوینده) با استفاده از سه تکرار رمز گفتاری مشخص که از لیست عبارت‌ها انتخاب شده، ایجاد می‌شود. سپس گویندگان با استفاده از یک‌بار تکرار رمز گفتاری تأیید و یا رد می‌شوند.

جوایز بخش داخلی:
تیم اول: ۱۰۰ میلیون تومان
تیم دوم: ۵۰ میلیون تومان
تیم سوم: ۲۵ میلیون تومان

تیم‌های شرکت‌کننده

# نام تیم تعداد اعضا وضعیت ثبت نام
1 Honset Promise 1 ثبت نام اولیه
2 Data worrier 1 ثبت نام اولیه
3 Enigma 1 ثبت نام اولیه
4 InfinityAI 3 ثبت نام اولیه
5 آواژه 1 ثبت نام اولیه
6 qwert 1 ثبت نام اولیه
7 ISP-Lab 1 ثبت نام اولیه
8 Kassite 1 ثبت نام اولیه
9 import 1 ثبت نام اولیه
10 mhmd-shadfar 1 ثبت نام اولیه
11 Artemis 5 ثبت نام اولیه
12 Kage 1 ثبت نام اولیه
13 FirstofAll 1 ثبت نام اولیه
14 جاویدان 1 ثبت نام اولیه
15 Legend 1 ثبت نام اولیه
16 simurgh 1 ثبت نام اولیه
17 Lolo 1 ثبت نام اولیه
18 JAVIDAN 2 ثبت نام اولیه
19 Electronic Mind 1 ثبت نام اولیه
20 pointer 1 ثبت نام اولیه
21 نام زیبا که تکراری بود 1 ثبت نام اولیه
22 Remo 1 ثبت نام اولیه
23 ۳.۱۴ 1 ثبت نام اولیه
24 ممتاز 2 ثبت نام اولیه
25 برات گیری 2 ثبت نام اولیه
26 FLW 1 ثبت نام اولیه
27 cybersim 1 ثبت نام اولیه
28 irsa 1 ثبت نام اولیه
29 Kashanu_SR 1 ثبت نام اولیه
30 Lotus 1 ثبت نام اولیه
31 ras 1 ثبت نام اولیه
32 RENDAN 1 ثبت نام اولیه
33 BON 1 ثبت نام اولیه
34 DeepBelief 2 ثبت نام اولیه
35 Scr#@m 1 ثبت نام اولیه
36 omega 1 ثبت نام اولیه
37 آکرمن 2 ثبت نام اولیه
38 کهکشان 1 ثبت نام اولیه
39 Double S 1 ثبت نام اولیه
40 طاها پردازش 1 ثبت نام اولیه
41 3.14 1 ثبت نام اولیه
42 Pinocchio 1 ثبت نام اولیه

کمیته فنی

دکتر حسین زینلی

مسئول اجرایی مسابقه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدمهدی همایون‌پور

هیأت علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمد نیک‌آبادی

هیأت علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر