گالری

توضیحات مسابقه

 • دسته‌بندی: تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی سری‌های زمانی
 • تاریخ شروع: 01 بهمن 1401
 • تاریخ اتمام: 31 فروردین 1402
 • رقابت خبرگان بازار سهام و برنامه‌های هوشمند در پیش‌بینی بازار سهام

 • آخرین مهلت ثبت نام در مسابقه: 31 فروردین 1402 ساعت 17:00:00

فایل‌های مسابقه

زمان‌بندی

شرح مسابقه

چالش پیش‌بینی بازار سهام یکی از چالش‌های مطرح در هفتمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر است. در این دوره، دو مسابقه مجزا برگزار می‌شود:

1) پیش‌بینی شاخص کل بازار بورس

2) مدیریت سبد سهام

شرکت‌کنندگان در مسابقه پیش بینی شاخص کل بازار بورس باید روند تغییرات شاخص کل بازار (مثبت/منفی بودن) را برای روزهای کاری یک هفته آینده پیش‌بینی کنند. ارزیابی شرکت کنندگان بر اساس دقت پیش‌بینی‌های آنها در هفته مورد نظر انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان در مسابقه مدیریت سبد سهام برای هر هفته یک سبد سهام (حداکثر شامل پنج سهم مختلف به همراه درصد سرمایه اختصاصی به هر سهم) پیشنهادی می‌کنند. ارزیابی تیم‌ها بر اساس سود کلی سبد پیشنهادی در پایان هفته مورد نظر انجام می‌شود.

هر دو مسابقه به صورت هفتگی برگزار می‌شود و در پایان هر هفته اسامی تیم‌های برگزیده اعلام می‌شود. مهلت شرکت در مسابقه هر هفته پایان جمعه هفته قبل از آن است. ارسال پیش‌بینی‌ها از طریق ایمیل و در قالب فایل‌های اکسلی که لینک آنها در ادامه قرار داده شده است انجام می‌شود. برای هر هفته یک جایزه ویژه و برای مسابقات سالانه (اردیبهشت ۱۴۰۲) نیز جوایز جداگانه‌ای بر اساس عملکرد تیم‌ها در مسابقات هفتگی در نظر گرفته شده است.

 فایل قالب نتایج پیش‌بینی شاخص کل

فایل قالب سبد سهام پیشنهادی

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات مسابقه می‌توانند به فایل‌های توضیحات مسابقه و قوانین مسابقه در بخش فایل‌ها مراجعه نمایند.

نتایج فازها

 • نتایج پیش‌بینی ۸ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
  مسابقه هفته اول
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 AI-1 1.86
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 locomotirePishraft 80
  1 Trend 60
  3 DPS 60
  3 Intelligent Analyst 60
  3 Iranian Traders 60
  3 KashanuDatamining 60
 • نتایج پیش‌بینی ۱۵ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
  مسابقه هفته دوم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 locomotirePishraft 5.89
  2 Kazimado 3.3
  3 beginner 2.39
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 BearHunter 75
  1 Kazimado 75
  3 as 50
  3 beginner 50
  3 locomotirePishraft 50
  3 Paydar 50
  3 RabinHood 50
  3 ripple 50
  3 Trend 50
 • نتایج پیش‌بینی ۲۲ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
  مسابقه هفته سوم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 RoboStock 2.54
  2 RiseSpot 2.16
  3 locomotirePishraft 1.03
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 bestpredict 100
  2 ALAALA 75
  2 Delta 75
  2 socket prediction 75
 • نتایج پیش‌بینی ۲۹ بهمن تا ۳ اسفند ۱۴۰۱
  مسابقه هفته چهارم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 ALAALA 18.66
  2 MasodiIndex 13.06
  3 AI-1 12.98
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 ALAALA 75
  1 binavayan 75
  1 Delta 75
  1 Intelligent Analyst 75
  1 Kazimado 75
 • نتایج پیش‌بینی ۶ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
  مسابقه هفته پنجم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 ALAALA 11.91
  2 AI-1 11.47
  3 RabinHood 11.46
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 ATP 100
  2 ALAALA 80
  2 as 80
  2 beginner 80
  2 Kazimado 80
  2 RoboStock 80
 • نتایج پیش‌بینی ۱۳ تا ۱۷ اسفند
  مسابقه هفته ششم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 stock prediction 7.09
  2 Intelligent Analyst 5.86
  3 Delta 3.67
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 locomotirePishraft 100
  2 Paydar 75
  2 RoboStock 75
 • نتایج پیش‌بینی ۲۰ تا ۲۴ اسفند
  مسابقه هفته هفتم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 Higgs 7.56
  2 TheManBehindAllThis 4.8
  3 RoboStock 3.53
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Delta 100
  2 RoboStock 80
  3 AI-1 60
  3 Coco 60
  3 Intelligent Analyst 60
  3 locomotirePishraft 60
  3 Paydar 60
  3 Trend 60
  3 Vicki 60
 • نتایج پیش‌بینی ۲۷ و ۲۸ اسفند
  مسابقه هفته هشتم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 ALAALA 8.68
  2 locomotirePishraft 7.30
  3 bestpredict 6.94
  3 RabinHood 6.94
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 ALAALA 100
  1 beginner 100
  1 Intelligent Analyst 100
  1 Kazimado 100
  1 locomotirePishraft 100
  1 RabinHood 100
  1 RoboStock 100
  1 Vicki 100
 • نتایج پیش‌بینی ۵ تا ۹ فروردین
  مسابقه هفته نهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 locomotirePishraft 10.27
  2 MasodiIndex 8.36
  3 Trend 6.42
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Kazimado 100
  1 MasodiIndex 100
  1 RoboStock 100
  1 stock prediction 100
  1 Taveren 100
  1 TheManBehindAllThis 100
 • نتایج پیش‌بینی ۱۲ تا ۱۶ فروردین
  مسابقه هفته دهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 Intelligent Analyst 14.43
  2 as 11.77
  3 Kazimado 11.13
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 ALAALA 100
  1 as 100
  1 Gozar 100
  1 Kazimado 100
  1 Paydar 100
  1 RabinHood 100
  1 RoboStock 100
  1 stock prediction 100
  1 TheManBehindAllThis 100
  1 Vicki 100
 • نتایج پیش‌بینی ۱۹ تا ۲۳ فروردین
  مسابقه هفته یازدهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 RoboStock 11.91
  2 stock prediction 7.20
  3 Gozar 6.98
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Intelligent Analyst 100
  2 AI-1 50
  2 Gozar 50
  2 locomotirePishraft 50
  2 MasodiIndex 50
  2 Paydar 50
  2 RabinHood 50
  2 RoboStock 50
  2 stock prediction 50
  2 TheManBehindAllThis 50
 • نتایج پیش‌بینی ۲۶ تا ۳۰ فروردین
  مسابقه هفته دوازدهم
  نتايج مسابقه مديريت سبد سهام
  رتبه نام تيم سود هفته
  1 RoboStock 13.20
  2 locomotirePishraft 11.98
  3 ALAALA 11.39
  نتايج مسابقه پيش بيني شاخص کل
  رتبه نام تيم دقت
  1 Gozar 80
  1 Paydar 80
  1 RabinHood 80

تیم‌های شرکت‌کننده

# نام تیم تعداد اعضا وضعیت ثبت نام
1 RabinHood 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
2 beginner 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
3 Coco 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
4 Run 1 ثبت نام اولیه
5 locomotirePishraft 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
6 تریدر های ایران 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
7 Trend 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
8 شیشک 1 ثبت نام اولیه
9 Chicago Girl 1 ثبت نام اولیه
10 خویش فرما 1 ثبت نام اولیه
11 AI-1 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
12 Salam 1 ثبت نام اولیه
13 تحلیل داده سهند 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
14 Teias_team 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
15 تکتاز 1 ثبت نام اولیه
16 تحلیلگر هوشمند 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
17 امیرکبیر 1 ثبت نام اولیه
18 Paydar 2 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
19 بینوایان 2 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
20 Gozar 1 ثبت نام اولیه
21 Vicki 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
22 Bear Hunter 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
23 اروم تصمیم غرب (1) 4 ثبت نام اولیه
24 صف فروش 1 ثبت نام اولیه
25 آلفا 2 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
26 کازیمادو 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
27 RiseSpot 4 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
28 the_man_behinad_all_this 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
29 رادین 1 ثبت نام اولیه
30 RoboStock 2 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
31 nice_name 1 ثبت نام اولیه
32 Stock prediction 2 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
33 best_predict 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
34 GHD 1 ثبت نام اولیه
35 پیشرو 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
36 esi 1 ثبت نام اولیه
37 irsa 1 ثبت نام اولیه
38 آکوتیک 1 ثبت نام اولیه
39 NightEagle 2 ثبت نام اولیه
40 AccuBAIT 3 ثبت نام اولیه
41 دور اندیش 1 ثبت نام اولیه
42 Higgs 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
43 شفتالو 1 ثبت نام اولیه
44 گذار 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
45 قهرمان 2 ثبت نام اولیه
46 حاجی بادوم 1 ثبت نام اولیه
47 من 1 ثبت نام اولیه
48 Light Knight 1 ثبت نام اولیه
49 تاویرن 2 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
50 AIPhoenix 1 ثبت نام اولیه
51 دایان سیستم 2 ثبت نام اولیه
52 Nura 1 ثبت نام اولیه
53 behyad 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
54 nilper 1 ثبت نام اولیه
55 لحظه آخری ارزان 1 ثبت نام اولیه
56 پرواز هوش 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
57 Hinton 1 ثبت نام اولیه
58 noem 1 ثبت نام اولیه
59 پروا 1 ثبت نام اولیه
60 امید 1 ثبت نام اولیه
61 TH co 1 ثبت نام اولیه
62 SepandBi 4 ثبت نام اولیه
63 بالا برره 1 ثبت نام اولیه
64 Ni 2 ثبت نام اولیه
65 Easy Invest 3 ثبت نام اولیه
66 Markov 1 ثبت نام اولیه
67 import 1 ثبت نام اولیه
68 Al 2 ثبت نام اولیه
69 لوکوموتیر 1 ثبت نام اولیه
70 کاشف 1 ثبت نام اولیه
71 Analizor1 2 ثبت نام اولیه
72 مهدی 1 ثبت نام اولیه
73 Extreme 1 ثبت نام اولیه
74 DataStart 1 ثبت نام اولیه
75 Masodi Index 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
76 ir.unlimited 1 ثبت نام اولیه
77 رحیمی 1 ثبت نام اولیه
78 Ormus 1 ثبت نام اولیه
79 مائده 1 ثبت نام اولیه
80 Astek 1 ثبت نام اولیه
81 ALAALA 1 ثبت نام نهایی و شرکت در مسابقه
82 EXITO 1 ثبت نام اولیه
83 Delta 1 ثبت نام اولیه

کمیته فنی

دکتر احمد نیک‌آبادی

مسئول مسابقه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر رضا صفابخش

هیأت علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی‌رضا حسین‌پور

مدیرعامل - شرکت کارگزاری پیشرو
مهندس احمد اسدی

مدیر فنی - شرکت داده پردازی سرمایه هوشمند گردیان
زهرا طالبی

عضو تیم اجرایی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر