معرفی چهارمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر در برنامه طلوع

رقابت ماشین‌های هوشمند در اسفندماه چهارمین دوره مسابقات هوش مصنوعی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پنج رشته و با حضور تیم‌های “دانشجویی” و “شرکتی” در اسفندماه برگزار می‌شود. دکتر