چالش بورس

اعلام نتایج نهایی مسابقه خرداد ماه پیش بینی بازار سهام

اعلام نتایج نهایی مسابقه خرداد ماه پیش بینی بازار سهام

با اتمام بازه ارزیابی تیم ها در مسابقه خرداد ماه 1398 پیش بینی بازار سهام، نتایج مسابقه اعلام می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات عملکرد هر یک از
اعلام نتایج نهایی مسابقه اردیبهشت ماه پیش بینی بازار سهام

اعلام نتایج نهایی مسابقه اردیبهشت ماه پیش بینی بازار سهام

با اتمام بازه ارزیابی تیم ها در مسابقه اردیبهشت ماه 1398 پیش بینی بازار سهام، نتایج مسابقه به شرح زیر اعلام می‌گردد. رتبه تیم خطای میانگین 1 MM-Analyser 0.065 2