اطلاعیه مسابقه‌ «بازشناسی پلاک مخدوش»

مسابقه‌ «بازشناسی پلاک مخدوش» در چهارچوب مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هفته‏ پایانی آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسابقه‏ «بازشناسی