اعلام نتایج نهایی مسابقه اردیبهشت ماه پیش بینی بازار سهام

با اتمام بازه ارزیابی تیم ها در مسابقه اردیبهشت ماه 1398 پیش بینی بازار سهام، نتایج مسابقه به شرح زیر اعلام می‌گردد. رتبه تیم خطای میانگین 1 MM-Analyser 0.065 2