زمان بندی و روال برگزاری مسابقات

با سلامبه اطلاع کلیه شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر می رساند مسابقات کلیه لیگ ها از 10 تا 13 اسفند مطابق با زمان بندی ارائه شده