چالش کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های شهری

امروزه شهرهای هوشمند به یکی از ملزومات اصلی زندگی بشری تبدیل شده‌اند. شهرهای هوشمند شهرهایی هستند که در آنها انواع مختلف داده‌های شهری از طریق مجموعه‌ای از حسگرها جمع‌آوری شده و به منظور مدیریت و استفاده‏ ی بهینه از دارایی‌ها و منابع موجود، مورد پردازش قرار می‌گیرند. هوشمندسازی شهرها، وجوه مختلف زندگی شهری نظیر حمل و نقل، بهداشت و سلامت، آموزش، سرگرمی، اشتغال، محیط زیست و … را در برمی‌گیرد و هر یک از این حوزه‌ها مکانیزم‌های خاص خود را در جمع‌آوری، پردازش و استفاده از داده‌های شهری دارند. با توجه به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در پردازش و تحلیل این داده‌ها، «چالش کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های شهری» با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با هدف شناسایی مسائل مناسب در حوزه‌ی پردازش هوشمند داده‌های شهری و استفاده از توان محققان و دانش‌پژوهان داخلی برای حل این مسائل تعریف گردید.

مسابقات

مسابقه بازشناسی پلاک مخدوش

هدف مسابقه «تشخیص پلاک مخدوش» شناسایی مواردی است که بخشی از پلاک خودرو به گونه‌ای دستکاری شده باشد که برخی از ارقام یا حروف مربوط به پلاک غیرقابل تشخیص شوند و یا با شماره یا حرف دیگری اشتباه شوند. در این مسابقه مجموعه‌ای از تصاویر در اختیار هر یک از تیم‌های شرکت کننده قرار داده می‌شود که مربوط به یک ناحیه برش خورده از یک تصویر ثبت شده در یکی از دوربین‌های کنترل ترافیک است. برنامه تیم‌ها می‌بایست این تصاویر ورودی را به یکی از سه دسته پلاک سالم، پلاک مخدوش و غیرپلاک دسته‌بندی نموده و شماره دسته مذکور را گزارش کنند.