چالش بازشناسی چهره

مسابقه بازشناسی چهره

یکی از پیچیدهترین قابلیتهای سیستم بینایی انسان، قابلیت بازشناسی چهره افراد مختلف است، تا جایی که گاهی با دیدن تنها یک تصویر از چهره یک فرد ناشناس، مغز انسان قادر است چهره آن فرد را که در حالت دیگری تصویربرداری شده است (مثلا از زاویهای دیگر و با شرایط نوری متفاوت) در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی کند. این قابلیت در حوزه هوش مصنوعی و بینائی ماشین علاقه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است و تا کنون تلاش‌های فراوانی برای توسعه روش‌های خودکار بازشناسی چهره صورت گرفته است.

هدف چالش بازشناسی چهره در مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر کمک به تحقیق و توسعه در حوزه بازشناسی چهره است. در این مسابقه، نمونه‌هایی از تصاویر چهره چند فرد به عنوان داده‌های آموزشی در اختیار تیم‌ها قرار داده می‌شود. تیم های شرکت کننده می‌بایست مدل‌های خود را با استفاده از این داده ها آموزش دهند. سپس از مجموعه‌ای از داده‌های آزمایشی برای ارزیابی دقت هر یک از مدل‌ها استفاده خواهد شد. دقت هر تیم بر اساس تعداد تشخیص‌های درست و اشتباه آن تیم محاسبه خواهد شد.

 

تاریخ‌های مهم:

مهلت شرکت در مسابقه هر ماه: آخرین روز ماه قبل

شرکت کنندگان

ردیف
نام فارسی تیم نام انگلیسی تیم
نام سرپرست دانشگاه/شرکت وضعیت
1 برادران متحد ِD&D مهدی عمادالاسلامی دانشگاه تربیت مدرس تایید نهایی
2 مایند گیک myndGik محمد مهدی عبداله پور دانشگاه صنعتی امیر کبیر تایید اولیه
3 اوت‌آو‌مموری out-of-memory رضا کاهانی دانشگاه شهید بهشتی تایید نهایی
4 دیتا جانکیز data junkies یهمن روحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تایید نهایی
5 بازشناس Recognizer مجید فرزانه دانشگاه صدا و سیما تایید نهایی
6 انرژی energy نادیا خدایی دانشگاه خوارزمی تایید اولیه

* کلیه تیم هایی که ثبت شده ولی دارای نقص اطلاعات باشند، میبایست با دبیرخانه مسابقات مکاتبه داشته و نقص یاد شده را برطرف نمایید تا مجدد به روال تایید برگردند

همچنین درنظر داشته باشید که نامهای فارسی و انگلیسی تیم ها میبایست متناسب باشند و استفاده از آدرس سایت و یا … در نام تیم ها مجاز نمی باشد.

نتایج مسابقات