تماس با ما

دبیر خانه مسابقات

دبیر مسابقات: دکتر نیک آبادی

پشتیبانی فنی: محمد خالوئی

نقشه محل دائمی دبیرخانه مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر

آدرس: تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

در خبرنامه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر عضو خبرنامه شوید.