تمدید مهلت ثبتنام در مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر

باسلام

باتوجه به درخواست شرکت کنندگان و گزارش قطعی اینترنت در برخی نقاط، این موضوع در کمیته فنی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر مطرح گردید و مصوب شد که تا فردا یکشنبه مورخ 26 آبان ماه 1398، ثبتنام برای شرکت کنندگان در مسابقات هوش مصنوعی  همچنان باز باشد.

لازم به ذکر است که ثبت نام سخنرانی های هوش مصنوعی امیرکبیر، تا سه شنبه 28 آبان ماه 1398 فرصت باقیست.

 

بااحترام

دبیرخانه مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر