اعلام نتایج نهایی مسابقه اردیبهشت ماه پیش بینی بازار سهام

با اتمام بازه ارزیابی تیم ها در مسابقه اردیبهشت ماه 1398 پیش بینی بازار سهام، نتایج مسابقه به شرح زیر اعلام می‌گردد.

رتبه تیم خطای میانگین
1 MM-Analyser 0.065
2 Predictionut 0.077
3 Aroosha 0.099
4 Laborer 0.105
5 ZPF 0.114
6 VoV 0.126

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات عملکرد هر یک از تیم ها به بخش مسابقه اردیبهشت 1398 در صفحه مسابقه پیش بینی بازار سهام مراجعه کنید.