زمان‌بندی چهارمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر

 • آخرین مهلت پیش ثبت نام و ارسال مدارک فنی
  ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
 • شروع بررسی مدارک فنی و تایید اولیه تیم‌ها
  بلافاصله بعد از ارسال مدارک
 • آخرین زمان بررسی مدارک فنی و تایید اولیه تیم‌ها
  ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
 • آخرین مهلت ثبت نام قطعی
  ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
 • زمان برگزاری مسابقات
  ۱۰ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷