راه های دسترسی به نمایشگاه بین المللی تهران

ه منظور سهولت دسترسی بازدیدکنندگان محترم به نمایشگاه فناوری نانو مسیرهای زیر پیشنهاد می شوند:

 

مترو:

۱– ایستگاه صدر، بزرگراه مدرس، بزرگراه چمران، درب شمالی نمایشگاه بین‌المللی تهران
۲– ایستگاه نواب صفوی – استفاده از اتوبوس بی آر تی جمهوری – پارک‌وی، ایستگاه نمایشگاه

 

وسیله نقلیه عمومی:

اتوبوس بی آر تی جمهوری – پارک وی، ایستگاه نمایشگاه

 

وسیله نقلیه شخصی:

۱– بزرگراه چمران، نرسیده به پارک‌وی، درب شمالی نمایشگاه

۲– یادگار شمال، سئول جنوب، دوربرگردان نرسیده به نیایش، سئول شمال، خیابان نمایشگاه، درب جنوب و جنوب غربی

 

با توجه به قرارگیری سه درب اصلی جهت تردد – خیابان های منتهی به مبادی عبارتند از:

۱– درب جنوبی

خیابان سئول – انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه

۲– درب جنوب غربی (ورودی پارکینگ)

خیابان سئول – ابتدای جاده اختصاصی نمایشگاه

۳– درب شمالی

خیابان دانشگاه

نقشه نمایشگاه