لیگ بازشناسی فرامین صوتی

شرح مسابقه

با توجه به پیشرفت علوم مختلف و نیاز حیاتی به تعامل بین انسان و ماشین، بر قراری ارتباط صوتی به منظور هرچه بهتر این ارتباط امری ضروری می‌باشد. در این راستا، این مسابقه با هدف تشخیص فرامین صوتی فارسی به صورت بلادرنگ در محیط‌های واقعی طراحی شده است. در این مسابقه مجموعه‌ای از فرامین مشخص در اختیار کاربران قرار داده می‌شود. این فرامین در یک محیط مشخص و توسط کاربران مختلفی بیان خواهند شد. نویزهای معمول در محیط وجود دارند و ممکن است عباراتی نزدیک به فرامین مورد نظر نیز بیان شوند. جمله ها به صورت طبیعی بیان شده و بین هر جمله و جمله بعد مکثی وجود خواهد داشت. هم‌چنین طول جملات متغیر خواهد بود

قبل از برگزاری مسابقه فهرست کامل فرامین صوتی مورد نظر به همراه متن کامل هر فرمان و فایل صوتی حاوی نمونه‌هایی از هر یک از فرامین صوتی در اختیار کاربران قرار داده می‌شود. این فایل صرفا به منظور آشنایی با محیط هدف بوده و داده‌های کافی برای آموزش برنامه تیم‌ها می بایست توسط خود تیم‌های شرکت کننده تهیه شود. در زمان برگزاری مسابقه فایل مشابهی در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود که برنامه هر یک از تیم‌ها می‌بایست کلیه فرامین موجود در این فایل صوتی را به همراه کد مربوط به فرمان مورد نظر و زمان آن در فایل صوتی گزارش نماید. مسابقه به صورت بلادرنگ برگزار خواهد شد. مدت زمان هر تیم منطبق با زمان فایل صوتی ورودی می‌باشد. قابل ذکر است که فایل ورودی برای همه تیم‌ها یکسان خواهد بود.

شما می توانید فهرست فرامین صوتی را از این لینک و نمونه فایل های فرمان های صوتی را از این لینک دانلود کنید.

نحوه ارزیابی

ارزیابی تیم‌ها بر اساس دقت شناسایی فرامین مورد نظر انجام خواهد شد. برای هر تشخیص درست یک امتیاز مثبت و برای هر تشخیص غلط یک امتیاز منفی در نظر گرفته خواهد شد.

قالب ورودی و خروجی

ورودی: تنها ورودی برنامه تیم‌ها در این مسابقه آدرس و نام فایل صوتی ورودی است.

خروجی: برنامه هر یک از تیم‌های شرکت­کننده باید یک فایل با نام تیم خود و با فرمت txt به عنوان خروجی بسازند. هر سطر از این فایل شامل کد یک فرمان و زمان شروع و خاتمه آن در فایل صوتی است که بین هر یک از این بخش‌ها یک فاصله (کاراکتر space) باید قرار داده شود

قوانین لیگ

  1. کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.
  2. استفاده از کدهای آماده تابع قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر می‌باشد.
  3. محدودیتی در مورد زبان برنامه نویسی مورد استفاده وجود ندارد.
  4. شرکت­کنندگان بایستی برنامه خود را پیش از شرکت در مسابقه آموزش دهند و در روز مسابقه تنها به اجرای آن بپردازند.

اعضای کمیته فنی و اجرایی‎

مهندس محمد خالوئی

مهندس محمد خالوئی

عضو کمیته علمی و فنی
دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد مهدی همایون پور

دکتر محمد مهدی همایون پور

عضو کمیته فنی و مسئول لیگ‎
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر