لیگ بازشناسی چهره در تصویر

شرح مسابقه

یکی از پیچیده­ترین قابلیت­های سیستم بینایی انسان، قابلیت شناسایی چهره افراد مختلف است، تا جایی که گاهی با دیدن تنها یک تصویر از چهره یک فرد ناشناس، مغز انسان قادر است چهره آن فرد را که در حالت دیگری تصویر­برداری شده است (مثلا از زاویه­ای دیگر و با شرایط نوری متفاوت) در کوتاه­ترین زمان ممکن، شناسایی کند. هدف از این مسابقه، ارائه روش­هایی برای بازشناسی خودکار چهره انسان است. در این مسابقه، نمونه‌هایی از تصاویر چهره چند فرد و تعدادی تصویر آزمایشی در اختیار هر یک از تیم‌ها قرار داده می‌شود و برنامه هر یک از تیم‌ها می‌بایست چهره هر یک از افراد مذکور را در تصاویر مورد نظر جستجو و نتایج جستجوی خود را گزارش کند. در صورت یافتن چهره هر یک از افراد مورد نظر در یک تصویر باید شماره فرد مربوطه (طبق شماره­گذاری که در مجموعه آموزشی از قبل تعیین شده است) و در صورت عدم یافتن صورت انسان و یا عدم شناسایی فرد، مقدار ۱-  گزارش می شود.

نحوه ارزیابی

شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس تعداد تشخیص‌های درست و غلط ارزیابی خواهند شد.

قالب ورودی و خروجی

ورودی: تنها ورودی برنامه تیم­ها در هریک از دو مرحله مسابقه، آدرس فولدر تصاویر آموزشی و آدرس یک فایل متنی است که در هر سطر آن آدرس دقیق یک تصویر آزمایشی قرار داده شده است. برنامه ها باید تمام تصاویر موجود در این فایل را یک به یک بررسی کرده و نتایج شناسایی را در فایل خروجی قرار دهند.

خروجی: برنامه هر یک از تیم‌های شرکت­کننده باید یک فایل با نام تیم خود و با فرمت txt به عنوان خروجی بسازند. هر سطر از این فایل شامل نام یکی از تصاویر آزمایشی و نتیجه شناسایی می­باشد (بین این دو، یک فاصله (کاراکتر space) باید قرار داده شود). نتیجه شناسایی عددی است که شماره فرد شناسایی شده را طبق شماره­گذاری که در تصاویر آموزشی در اختیار قرار داده شده است، تعیین میکند. در صورت عدم شناسایی، باید عدد ۱- در جلوی نام تصویر ذخیره شود.

قوانین لیگ

  1. کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقه موظف به رعایت کلیه قوانین عمومی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر هستند.
  2. خروجی برنامه بایستی به شکل برخط ثبت شود.

شرکت کنندگان

ردیف نام تیم دانشگاه/شرکت مسئول تیم کشور
۱ ACE-UPNOP KERMAN UPNOP Academi حسین رضایی
۲ That Better Team دانشگاه شهید رجایی
۳ QubicAI حسین بینیازیان
۴ AI-1
۵ دانش بنیان آرکا محاسبات نرم فناوری اطلاعات و ارتباطات آرکا روح الله
۶ Nanoface دانشگاه ملایر مجتبی فر
۷ Taura Bots – AI Universidade Federal de Santa Maria

نتایج

…: پس از پایان مسابقات :…

اعضای کمیته فنی و اجرایی‎

مهندس عباسی

مهندس عباسی

مسئول اجرائی لیگ
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمد نیک آبادی

دکتر احمد نیک آبادی

عضو کمیته فنی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد صفابخش

دکتر محمد صفابخش

عضو کمیته فنی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد رحمتی

دکتر محمد رحمتی

عضو کمیته فنی و مسئول لیگ‎
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر