زمان بندی و روال برگزاری مسابقات

با سلام
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر می رساند مسابقات کلیه لیگ ها از ۱۰ تا ۱۳ اسفند مطابق با زمان بندی ارائه شده در فایل پیوست برگزار خواهد شد.
دبیرخانه مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر