جوایز ویژه مسابقه پیش بینی روند بازار بورس

به گزارش دبیرخانه مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر؛

با مذاکرات صورت گرفته با کارگزاری مبین سرمایه مقرر گردیده است که برگزیدگان مسابقه پیش بینی روند بازار سهام علاوه بر جوایز عادی مسابقات از جوایز زیر که از سوی این کارگزاری به برگزیدگان این مسابقه اهدا خواهد شد نیز بهره مند شوند:

🥇 تیم اول:‌ ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار سه ماهه جهت خرید و فروش سهام

🥈 تیم دوم: ۵۰ میلیون ریال اعتبار سه ماهه جهت خرید و فروش سهام

🥉 تیم سوم:‌۳۰ میلیون ریال اعتبار سه ماهه جهت خرید و فروش سهام

 

📌لازم به ذکر است که خرید و فروش سهام نزد کارگزاری یاد شده انجام خواهد شد و سود حاصل از آن به تیم های مربوطه تعلق خواهد گرفت.